Radošās izglītības centra Vizuāli plastiskās mākslas studija  "Rasas krāsas"

Juridiskā un faktiskā adrese: Zvejnieku iela 29, Ikšķile, Ogres novads, LV 5052

under menu leaf

“Rasas krāsu” darbības apraksts
Radošās izglītības aktivitātes Ikšķilē, Zaļo salu ciematā, tika aizsāktas 2009. gada augustā, Vides mākslas festivāla laikā ar Imanta Ziedoņa “Krāsaino pasaku” darbnīcu Zvejnieku ielā 29, tagadējā biedrības juridiskās un faktiskās darbības adresē.

Biedrība “Rasas krāsas” dibināta 2011. gada 24. februārī Ikšķilē. Ikšķiles iedzīvotāju lielās intereses dēļ mākslas pedagogi Lauma Palmbaha, Diāna Raģele un mūziķis Jānis Raģels 2010. gadā uzsāk regulāras mākslas un mūzikas nodarbības 15 bērniem un pieaugušajiem Kalēju ielā 3.

No 2010. gada septembra līdz 2013. gada jūnijam radošo darbnīcu apmeklētāju skaits pieaug līdz 100 apmeklētājiem, kuri regulāri apmeklē zīmēšanas, gleznošanas, keramikas, filcēšanas un stikla apgleznošanas nodarbības, piedalās izstādēs un kultūras izglītības pasākumos Ikšķilē, Rīgā u. c.

Biedrībai ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un tā savā publiskajā darbībā:
1) realizē statūtos izvirzītos mērķus un uzdevumus Ogres novada iedzīvotāju interešu dažādošanas un jaunu kultūras un mākslas izglītības ideju popularizēšanā;
2) ar sekmīgi realizētajiem sabiedriski nozīmīgiem projektiem un pozitīvām atsauksmēm no Ikšķiles un Ogres novada iedzīvotāju puses par profesionālo ieguldījumu bērnu mākslas un kultūras izglītības jomā (vairāk kā 15 mūsu programmu apguvēji ir turpinājuši kultūras un mākslas izglītību Latvijā, Norvēģijā, Lielbritānijā un citviet pasaulē) apliecina biedrības atbildīgo un mērķtiecīgo darbu sabiedrības izglītības attīstības labā;
3) 2011. un 2013. gadā piedalās PPP Ziedzeme izsludinātā projektu konkursā un, pateicoties PPP “Ziedzeme” intelektuālam atbalstam un toreizējam Ikšķiles pašvaldības līdzfinansējumam, realizē divus Eiropas fondu projektus.

Radošajos projektos “Rasas krāsas” sadarbojas ar vietējiem uzņēmējiem. Šajos projektos tiek popularizēta privātas iniciatīvas nozīmība. Sadarbība izveidojusies ar Ozoliņu kafejnīcu, ar kokapstrādes uzņēmumu ”Rotas”, kafejnīcu ”Ruberts”, E. Peslaka metāla darbnīcu, u. c.

Kultūras un mākslas izglītības projektu sadarbības partneru vidū ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Muzeju apvienība, I.Ziedoņa fonds “Viegli”, Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī, Doles muzejs, u. c.

2011. g. kopā ar Pirmskolu “Urdaviņa” top mākslas prasmju apguves projekts (3 - 7 g. vecuma bērniem) ”Mana Vasara”, kuru apmeklē ap 100 bērnu. (skat. attēlus). Organizējam radošās darbnīcas. Filcēšanas un tēlotājas mākslas nodarbības apmeklē ap 60 bērniem, vasarā organizējam 3. tematiskās radošās darbnīcas, piedalās 75 bērni. 2011. g. sagatavojam un iesniedzam arī trīs kultūras un mākslas izglītības projektu pieteikumus. Visiem tika piešķirts finansējums un visi ir veiksmīgi realizēti – VIAA finansētais kultūrizglītības inovāciju projekts ”Dzīves bildes Tīnūžu muižiņā”, Ikšķiles novada domes finansētais un, sadarbībā ar Ikšķiles Pirmskolu “Urdaviņa”, 2012. g. realizētais animācijas filmas projekts ”Kā radās Urdaviņa?” (piedalās ap 400 bērni), ELFLA finansētais un LAD administrētais projekts ”Ikšķiles novada mākslas darbnīcu pamatlīdzekļu iegāde” (realizēts 2012. - 2013. g. ar Ikšķiles novada pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu) - skat. attēlus un sižetu Ogres TV - “Rasas krāsu” Keramikas cepļa atvēršanas svētki”, kā arī, citu informāciju plašsaziņas līdzekļos. Ar radošajām darbnīcām piedalāmies “Daugavas svētkos” Ikšķilē, top izstāde “Rasas krāsu Ziemassvētki” Ikšķiles Tautas namā, sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu organizējam radošās darbnīcas Rīgā, kuras apmeklē ap 1000 koncertu apmeklētāji, u.c. aktivitātes.

2012. g. paplašinām Radošo darbnīcu mākslas virzienu nodarbības - tēlotājmākslas, keramikas un filcēšanas un grafikas tehniku apguvē, kuras apmeklē apm. 100 dalībnieki, notiek izstādes Ikšķiles domes zālē, radošās darbnīcas Imanta Ziedoņa fonda rīkotajos pasākumos Dzelzceļa muzejā (apmeklē apm. 1500 cilvēku), Baltijas valstu grāmatu izstādē “Ķīpsalā” (apmeklē apm. 700 cilv.), sadarbībā ar Ikšķiles bibliotēku un Ikšķiles vidusskolu, top Zentas Ērgles daiļradei veltītas darbnīcas, veidojam interaktīvus mākslas izglītības pasākumus Ikšķiles Tautas namā, īstenojam “Burtu darbnīcas“ ideju, “Mākoņu darbnīcu” un, sadarbībā ar Ozoliņu kafejnīcu, top “Kūku darbnīca” un citas aktivitātes Ikšķiles novada iedzīvotāju brīvā laika iespēju dažādošanai.

2013. 02.03. - 03.03. veidojam tematisku interaktīvu izstādi “Kas dzīvo pagrabā?”. Ikšķiles Tautas namā, organizējam 4. radošās darbnīcas un centrālā Mākslas dienu objekta “ Ikšķiles Tkrekli” izstrādi un apgleznošanu, radošās darbnīcas vasarā (50 bērniem), kolāžu izstādi “Rudens raža ”Lielvārdes grāmatnīcā ”Jumava””, kopīgi ar Itālijas/Latvijas Dantes kultūras biedrības prezidentu Juri Visocki - kultūras izglītības pēcpusdienu ”Bokačo daiļrades interpretācijas”, kolāžu izstādi Rīgā kafejnīcā “Mierā” decembrī, u.c. interaktīvus pasākumus. 
Vasarā realizēti divi radošo darbnīcu projekti bērniem ar kopīgo apmeklētāju skaitu 70.   

2014. gadā turpinām Interešu izglītības licencēto programmu apmācību tēlotājas mākslas, filcēšanas, stikla apgleznošanas un keramikas apakšprogrammās. Aprīlī organizējām Ikšķiles Mākslas dienām veltītu “Rasas krāsu” bērnu un pieaugušo dalībnieku darbu izstādi, radošās darbnīcas “Gaismas putni” ar instalāciju ev. lut baznīcas dārzā Kalēju ielā 3. Vasarā organizētajās trīs nedēļu tematiskajās radošajās darbnīcās: “Sulu darbnīca”, “Dzintara darbnīca” un “Modes mēle” piedalījās vairāk nekā 70 Ikšķiles un citu novadu bērni. Augustā savu radošo darbu izstādi izveidoja mākslas programmu pasniedzēji Diāna Ruzaiķe, Žanete Žvīgure, Lauma Palmbaha, Diāna Raģele un Kristīne Krastiņa - Indāne. 
No 2014. gada rudens Ikšķiles novada iedzīvotājiem piedāvājam “Sevis pasniegšanas mākslas studiju” un “Robotikas” apmācības.

2015. turpinām Interešu izglītības licencēto programmu regulārās apmācības vizuāli plastiskās mākslas, filcēšanas, stikla apgleznošanas, keramikas, kā arī Lego robotikas, Robotikas valodas, Sevis pasniegšanas mākslas, Modes dizaina, Audioierakstu apguves un skaņu režijas apmācību programmās un apakšprogrammās, kuras apmeklē vairāk nekā 100 Ikšķiles novada bērni, jaunieši un pieaugušie.

No 15. janvāra Licencēto programmu radošo darbu izstāde “Ziemīgi baltais” Ikšķiles ev. lut. baznīcas izstāžu zālē.

No 23. februāra līdz 10. martam Ogres Mākslas skolā apmēram 400 radošo darbu izstāde ”Ikšķiles 2015.ziedu pavasaris”.

No 28. marta interaktīva izstāde Ikšķiles Tautas namā “Lielā Ikšķiles ligzda” ar radošām darbnīcām.

No 25. aprīļa Lieldienu tematikai veltīta izstāde “ Ziemīgais pavasaris ”Ikšķiles ev. lut. baznīcas izstāžu zālē. Vasaras periodā organizējām tematiskas ilgtermiņa Radošās darbnīcas “Naudas darbnīca”, “Lidoņu darbnīca”, “Pūķīšu darbnīca” un “Ordeņu darbnīca”.

No 16. novembra kopā ar Tīnūžu Kultūras mantojuma centru organizējam Latvijas valsts apbalvojumu vēstures izpētes projektu ”Ordeņu darbnīca”. Ordeņu un medaļu veidošanas mākslu pasniedz tēlniece, Trīszvaigžņu ordeņa virsniece Vija Ilze Dzintare. Par godu Latvijas gadadienai Tīnūžu Tautas namā organizēta izstāde ”Ordeņi lieliem un maziem”.

Gada garumā, Rasas krāsu radošo darbu Izstādes konditorejā “Ruberts”, Ogres T/c, RIMI, arī Rasas krāsu nodarbību vietā - Kalēju ielā 3.

2016. turpinām Interešu izglītības licencēto programmu regulārās apmācības vizuāli plastiskās mākslas, filcēšanas, stikla apgleznošanas, keramikas, kā arī Lego robotikas, Robotikas valodas, Sevis pasniegšanas mākslas, Modes dizaina, Audioierakstu apguves un skaņu režijas apmācību programmās un apakšprogrammās, kuras apmeklē vairāk nekā 100 Ikšķiles novada bērni, jaunieši un pieaugušie.

Organizējam Atvērto durvju dienas Modes dizaina un Skaņu režijas programmu prezentācijām, radošās darbnīcas Pirmskolai “Ķiparu nams”, Tīnūžu pamatskolas audzēkņiem. Audio un skaņu režijas programmas dalībnieki piedalās bērnu ansambļa “Puķuzirnis“ dziesmu ieraksta veidošanā.

Aprīlī lielu piekrišanu ikšķiliešu un pilsētas viesu vidū gūst “Rasas krāsu” sagatavotās idejas Ikšķiles Mākslas dienās organizētās radošās darbnīcas.

Maija mēnesī Pieaugušo Vizuālās mākslas studija izstāda darbus Ogres pašvaldībā.

Vasarā organizējām četras tematiskas, izglītojošas radošās darbnīcas. Sadarbībā ar Salaspils Nacionālo botānisko dārzu “ Nebučo kaktusu” un “Karsti”. Sadarbībā ar poniju audzētavu “Briežu dārzs” un “ Salaspils zirgu audzētavu – rikšotāju izpētes darbnīcu” Poniju darbnīca”, sadarbībā ar konditoreju “Ruberts” – “Mani sauc Pīrādziņš” Piedalās vairāk nekā 120 bērni no Ikšķiles, Ogres, Rīgas, Salaspils, Beļģijas (Briseles), ASV.

Biedrība pastāvīgi pēta un analizē Ikšķiles sabiedrības interesi par jauniem kultūras un mākslas izglītības virzieniem, un meklē iespējas to piepildīšanā tuvu iedzīvotāju dzīves vietai.

Veiksmīgi sadarbojamies ar Ikšķiles pašvaldības institūcijām, kultūras un izglītības  iestādēm (kopīgi projekti ar Pirmskolu “Urdaviņa”, Ikšķiles vidusskolu, Ikšķiles Tautas namu, Tīnūžu Kultūras mantojuma centru, u.c., skat. krāsainos attēlus). Radošajos projektos sadarbojamies ar vietējiem uzņēmējiem un popularizējam privātas iniciatīvas  nozīmību Ikšķiles bērnu - nākamo Ikšķiles nodokļu maksātāju vidū (ar Ozoliņu kafejnīcu - projekts” Kūku darbnīca”, ar konditoreju “Ruberts”: 2016. g. vasarā projekts “Mani sauc Pīrādziņš” kokapstrādes uzņēmumu ”Rotas” - radošo projektu realizācija, u.c.).

Pašlaik biedrības “Rasas krāsas” pamatdarbībā koncentrējamies uz profesionālu un kvalitatīvu Ikšķiles bērnu, jauniešu un pieaugušo mākslas un kultūras izglītības programmu pasniegšanu tēlotājas mākslas - zīmēšanas, gleznošanas, keramikas, filca mākslas, stikla apgleznošanas nozarēs, atbilstoši Ikšķiles pašvaldības licencētajām programmām uz Latvijas un Eiropas (īpaši Londonas) kultūras un mākslas telpā gūto atziņu pamata.

Oktobra noslēgumā biedrība "Rasas krāsas" sadarbībā ar Latvijas Memoriālo muzeju apvienību un  Ikšķiles novada domi ir izstrādājusi vizuāli plastiskās mākslas un kultūras mantojuma izpētes un jaunrades projektu " Jūgendstila izpēte Jaņa Rozentāla mākslas mantojuma kontekstā" , kurā piedalās  15. Ikšķiles jaunieši vecumā no 10.- 15. gadiem. 

Jaunieši muzeja speciālistu vadībā padziļināti iepazīstas gan ar J. Rozentāla oriģināldarbu stilistiskajām īpatnībām, gan ar māksliniecisko tehniku daudzveidību, gan ar jūgendstila raksturīgākajām iezīmēm .
Izpētes darba pirmā fāze norisinās J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā no 24. - 26. oktobrim, kad jaunieši  gūst plašas un daudzpusīgas kultūras un mākslas izglītības zināšanas par J. Rozentāla daiļradi jūgenda stila uzplaukuma laikā Rīgā  Eiropas mākslas kontekstā. Konsultējoties ar "Rasas krāsu" dažādu mākslas nozaru  pedagogiem, jaunieši  skicē muzeja ekspozīcijā redzamos oriģināldarbus, kā arī J. Rozentāla zīmēto mēbeļu dizaina  un jūgenda stila lietišķās mākslas paraugus.
Šodien iepazināmies ar mākslinieka darbnīcas un dzīvokļa projekta autora arhitekta K. Pēkšēna projektētās jūgenda stila  ēkas divu atšķirīgu kāpņu telpu sienu un  griestu gleznojumiem, kāpņu margu kalumiem, logu vitrāžām  un  ēkas fasādes ornamentālā dekorējuma simboliku  .
Muzejā  redzētais un dzirdētais skolniekos rosina māksliniecisko iztēli.  Skicēšanas gaitā uzkrātā pieredze  pārtop radošās idejās.
 Novembra mēnesī - projekta otrajā fāzē - jauniešu radīs oriģināldarbus  dažādās vizuāli plastiskās tehnikās profesionālu pasniedzēju vadībā biedrības "Rasas krāsas" interešu izglītības Licencēto programmu apmācības telpās Kalēju ielā 3.
Izveidotie darbi  tiks eksponēti izstādē  “Radošās arheoloģijas laboratorija  Jaņa Rozentāla muzejā. 1866.- 2016.”no 3.decembra līdz 2017. gada 15. janvārim J. Rozentāla muzeja izstāžu zālē Rīgā, Alberta ielā 12.

”Rasas Krāsas” Ikšķiles novadā realizē licencētās programmas (licence Nr.10/2017) ”Vizuāli plastiskās mākslas un kultūras vēstures studijas” ar piecām apakšprogrammām, “Ievads Audioierakstu tehnoloģijās un skaņu režijas apmācībā” (licence Nr 9/2015),  Robotika  (licence Nr.11/2016). Konsekventi realizējam Ikšķiles pašvaldības līdzfinansēto Eiropas fondu projektu mērķus un uzdevumus.

             Biedrība “Rasas Krāsas” uzsver, ka jau astoņus gadus tās mērķis ir veicināt kultūras  un mākslas kompetenču apguves alternatīvas iespējas Ikšķiles novadā. Ikšķiles novada bērni ir izvēlējušies apgūt mākslas pamatus biedrības “Rasas Krāsas” interešu izglītības programmās.

 Šogad vasaras periodā sešās “Rasas Krāsas” organizētajās darbnīcās radošās prasmes un izglītojošas studijas  apguva 120 bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 14 gadiem. Vasaras darbnīcas apmeklēja bērni arī no Rīgas, citām Latvijas pilsētām un ārzemēm,  tādējādi biedrība veicina Ikšķiles atpazīstamību kā bērniem draudzīgas vides un mūsdienīgas izglītības pilsētu. Biedrība “Rasas Krāsas” organizē radošo darbu izstādes, kuras apmeklētāju skaits sniedzas tūkstošos, īpaši Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā, kuru var apmeklēt līdz šī gada 28.oktobrim.

Par biedrības “Rasas Krāsas” radošajām aktivitātēm un izglītības programmu jaunumiem var iepazīties gan biedrības mājas lapā www.rasaskrasas.lv, gan sabiedrisko mediju publikācijās, piemēram, http://www.ogrenet.lv/ikskile/42295/,    http://www.ikskile.lv/index.php/izglitiba/81-joomla/izglitiba/7105-biedribas-rasas-krasas-vasaras-mozaikahttp://www.ogrenet.lv/ikskile/42116/.

 “Rasas Krāsas” ilgstoši sadarbojas gan ar Ikšķiles novada izglītības iestādēm, gan vietējiem uzņēmējiem, veidojot bērniem pozitīvu un draudzīgu attieksmi pret dzimtā novada ļaudīm, kā arī  atbalstot viņu personīgās uzņēmības, radoša izaicinājuma un pozitīvās iniciatīvas izpausme.

“Rasas Krāsas” 2018.gadā ir organizēti un veiksmīgi realizēti septiņi kultūras izpētes un izstāžu projekti:

1. Kopā ar Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājiem un Nodibinājumu “International Brige Builders”organizējām Latvijas 100 gadei veltītu starptautisku glezniecības plenēru Tīnūžos “Dižozoli - Latvijas simtgades liecinieki”,     http://www.ikskile.lv/index.php/79-joomla/kultura/6746-tinuzos-vienkopus-satiekas-makslas-un-muzikas-laudis http://www.ogrenet.lv/ikskile/41398/;

2. Ikšķiles ev.lut.baznīcas zālē “Rasas Krāsas” dalībnieku radošo darbu izstāde “Tavu silto acu gaismā” http://www.ikskile.lv/index.php/79-joomla/kultura/6273-atklata-izstade-t... ,  http://www.ogrenet.lv/ikskile/40309/;

3. Ikšķiles ev.lut.baznīcas zālē “Rasas Krāsas” pasniedzēju radošo darbu izstāde “Nav uz zemes”;

4. Pieaugušo izglītības radošo darbu izstāde Ogres pilsētas bibliotekā “Dubultais čilītis”     http://www.ogrenet.lv/ogre/kultura/41447/;

5. Jāņa Skulmes vadībā Ikšķiles jaunieši izveido filmu par Nacionālo botānisko dārzu ”Noasa šķirsta zaļā zona. Salaspils 1899.-2018.” https://youtu.be/OeoroYiX9Gw;

6. No 15.septembra līdz 28.oktobrim izstāde NBD Salaspilī ”Esam gaisā Rasas krāsās 2018.gada vasarā”.   http://www.ogrenet.lv/ikskile/42295/;

7. Ikšķiles ev.lut.baznīcas zālē  Arhitekta Daiņa Šmita un mākslinieces Vaivas Šmites radošo darbu izstāde “Zem Ēģiptes saules”.

Biedrība “Rasas Krāsas” sadarbojas gan ar Latvijas kultūras vērtību informācijas glabātuvēm, piemēram, Memoriālo Muzeju apvienību, Salaspils Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas Universitātes astronomijas centru Baldonē, u.c. Vienlaikus sadarbojamies ar kultūras biedrībām, piemēram, Itālijas/Latvijas Dantes Aligjeri biedrību un Imanta Ziedoņa fondu “Viegli”, gan Latvijā un pasaules telpā pazīstamiem uzņēmumiem: T/c RIMI, Latvijas Finieri, u.c., veidojot mākslas meistardarbnīcas, oganizējot Kultūras vēstures izpētes projektus un izbraukumu radošās darbnīcas visā Latvijā.

Vienmēr esam atvērti piedalīties Ikšķiles novada Mākslas dienu organizēšanā un citu pašvaldības kultūras un mākslas pasākumu projektos. 

2017./2018. mācību gadā ”Rasas Krāsas” radošās izglītības centrā licencēto programmu ietvaros tika izglītoti vairāk kā 120 Ikšķiles novada bērni un pieaugušie.