Radošās izglītības centra Vizuāli plastiskās mākslas studija  "Rasas krāsas"

Juridiskā un faktiskā adrese: Zvejnieku iela 29, Ikšķile, Ogres novads, LV 5052

under menu leaf

ŠOREIZ esam nokāpuši egles daudzstāvu nama pagrabā.
Vai tur ir tumšs? Kas tur notiek?
Izrādās, tur nepārtraukti ROSĀS EGĻU SAKŅU uzņēmuma DARBINIEKI- ŪDENS sagādnieki, ĒDIENU gatavotāji, u.c. čakli strādnieki krāsainos tērpos , lai egle būtu dzīva un augoša.
 Vēl nesen bērnu mājās bija eglīte, bet, jautājot, cik daudzi zin, kas nocirstai eglītei pietrūkst, lai viņa augtu tālāk, kad beidzas ziemassvētku prieki cilvēku mājās, tikai nedaudzi zināja teikt - SAKNES.
Tad nu katrs no URK dalībniekiem veidoja SAVAS egles SAKŅU mākslas darbu.
Lielākie bērni pedagogu vadībā izzāģēja slaidu egles čiekura formu un apguva slīpēšanas prasmes.
Ar lielu prieku  tika veidota egļu sakņu vijumu glezna!

ŠIS uzdevums trenēja gan pirkstu , gan plaukstu sinhrono kustību motoriku.
Telpiskās kompozīcijas trešajā, noslēdzošajā posmā tika apgūtas plastiskā materiāla veidošanas prasmes, kā arī laukuma un ritmikas izjūta.
Kad darbiņš tika pabeigts, katrs URK dalībnieks  savā darbu krātuvē atrada PĀRSTEIGUMU, kuru paņēma  līdz .

Lai priecīgi!