Radošās izglītības centra Vizuāli plastiskās mākslas studija  "Rasas krāsas"

Juridiskā un faktiskā adrese: Zvejnieku iela 29, Ikšķile, Ogres novads, LV 5052

under menu leaf

Lasis un valis ir satikušies Dolē!

Jau otro dienu Daugavas krāstā biedrības”Rasas krāsas” mākslas un kultūras vēstures izpētes Radošo darbnīcu  čaklie dalībnieki iepazīstas ar pasaules kultūras migrācijas vestures ceļiem Daugavas upes  un   Baltijas jūras lielo pienesumu dažādu kultūras tradīciju un prasmju izplatības kontekstā.

Nopietni un ar RADOŠU DEGSMI četrpadsmit baltu kultūras pēcteči pēta un savos darbos attēlo stāstus , ko dzirdēja no Daugavas muzejpedagoģes Ineses Kupšānes sagatavotā interaktīvajā ceļojuma dienasgrāmatas  par dažādu tautību kuģotāju un tirgotāju piedzīvojumiem gan tāltālā senatnē, gan tuvāk mūsdienām, Daugavas upes krastos. 

Muzeja zvejniecības rīku kolekcija Radošo darbnīcu dalībniekus apbūra ar neparasto formu un pielietojuma dažādību! Mākslinieču Laumas Palmbahas un Renātes Kalmikovas vadībā  tika skicēti zvejas rīki  un pierakstīti nekad nedzirdētie zvejniecības rīku nosaukumi! 

Lašu un vaļu angļu valodas prasmēs iedziļināties palīdz pasniedzēja Ingura Lipšāne. 

Paraugi no Daugavas muzeja 14.-19 .gs. rotu krājuma kolekcijas  Daiļamata meistara Dionisija Miončinska vadībā pārtop lielās saktu saulēs, kuras iztādīs Doles parka teritorijā. 

Māksliniece Līva Kaprāle stāstus par laša un vaļa dzīvi senatnē  iepin krāsainu tekstila dziju , virvīšu un smalku vijumu pasaulē. 

Kādu mazu daļiņu no Daugavas vēstures - dolomīta akmentinu veidolā -  Ikšķiles un Ogres bērni  iestrādā mozaīku zīmējumos, kuri kā skaista atmiņa paliks ikviena “Rasas krāsu” Radošo darbnīcu “Lasis un valis satiekas Dolē” dalībnieka kultūras izglītības pievienotas vērtības krātuvē un priecēs Daugavas muzeja apmeklētājus brīvdabas izstādē no 21.augusta.