Radošās izglītības centra Vizuāli plastiskās mākslas studija  "Rasas krāsas"

Juridiskā un faktiskā adrese: Zvejnieku iela 29, Ikšķile, Ogres novads, LV 5052

under menu leaf

Uz šo un citiem jautājumiem mēģinājām atbildēt 30.01. vizuālās mākslas pamatu apguves nodarbībā.
 URK dalībnieki nostiprināja lineārā ritma treniņā apgūtās detaļu zīmēšanas prasmes.
Bērni atbildēja uz jautājumiem par egles iemītniekiem - kuros stāvos kurš no meža iemītniekiem mājo. To arī vizuāli attēloja. Noskaidrojām, ka eži nevar uzkāpt egles galotnē, bet mazajiem putniņiem patīk zaraināki koki, nevis slidenās egļu skujiņas.
Par vislielākajiem egļu mājas piekritējiem atzinām vāveres - kā ne kā supermārkets turpat , kur  dzīvesvieta, tik drusku jāpavingro , lai tur nokļūtu un puncis pilns. Tāpēc arī vāverēm daudz bērnu esot.

Lielākie bērni pasniedzēju vadībā trenējās izzāģēt  un noslīpēt egles zemāko stāvu iemītnieku – ezi. Lai tas nenosaltu, katrs zīmēja sava eža kažociņa unikālu dizainu. Solījās mājās turpināt pilnveidot detaļas.  

Līdz nākamai ceturtdienai!
Lauma