Sabiedriska labuma organizācija "Rasas krāsas" Kalēju iela 3, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, Latvija Reģ. nr. 40008173291 Luminor Banka AS Konta nr. LV02RIKO0002013205581

under menu leaf

10.10.2019. – ČEMPIONU DIENA !
Tika atkāta Pirmā Interešu izglītības programmas “Urdaviņas Rasas krāsas” radošo darbu diena!
PII Urdaviņas audzēkņi - 13 jaunie Vizuāli plastisko mākslu apguves dalībnieki, apguva dažādas prasmes gan darbā ar pašlīmējošiem materiāliem, gan veidojot no krāsaina filca materiāla “smalkmaizītes”. Bērnu mākslas darbi  tika noformēti uz dekoratīva  šķīvīša, kurš tika smalki izdekorēts ar “acīm garšīgām” piedevām. Liela  nozīme tika piesķirta arī cienasta iepakojuma izvēlei.

Tika veidotas čempionu medaļu dizaina kompozīcijas un dotas plašas iespējas gan pieskaņotu dekoratīvu lentīšu, gan medaļu dekoru izvēlē

Īpašu interesi izraisīja speciāli pirmskolas vecuma bērnu apmācībai  paredzētie Austrijā ražotie  virpošanas, frēzēšanas, slīpēšanas  un zāģēšanas aparāti , kuri tika iedarbināti  un dotas pirmās apmācību iemaņas gan puišiem, gan meitenēm.

Gaidam nākamajās “Urdaviņas Rasas krāsu” nodarbībās,
kurās tiks attīstīta radoša domāšana , mākslas un savstarpējās komunikācijas valoda , amatu prasmes un pozitīvas emocijas!